Vi adderar nytänk och teknik till en hel bransch, för en hållbar utveckling.

Vi förväntar oss inte att våra lösningar kommer att rädda världen direkt. Däremot förväntar vi oss att det ska vara ett steg i en större konversation om hur vi kan nyttja våra resurser mer effektivt samt att vi ska vara en aktör i logistikbranschen som inspirerar till nytänk och bidrar till en hållbar utveckling för en grönare framtid.

Utöver inspiration till hållbar affärsutveckling vill vi med våra lösningar skapa konkurrensfördelar som.

  • Ökad kontroll och förståelse för transportflöden
  • Effektiv logistik och emballagehantering
  • Minskade kostnader för ökad lönsamhet
  • Lägre miljöpåverkan för ett grönare avtryck

Intelligent TA-system som förstår emballage.

Vi erbjuder webbaserat TA-system med avancerade funktioner och enkelt användargränssnitt som optimerar logistikflöden och skapar kontroll. Med systemet kan användarna enkelt administrera transportbokningar, skapa fraktdokument och samtidigt få kontroll över både gods och emballage med spårbarhet i hela logistikflödet.

Vårt TA-system är intelligent nog att även hålla koll på saldon och förflyttningar av emballage och därför kan våra retursystem för emballage enkelt integreras. Systemet bidrar också till en förbättrad arbetsmiljö genom funktioner som kontaktlös kvittens och hantering av fraktdokument hela vägen från lastning till leverens, digitala fraktdokument med möjlighet att minska papperskonsumtionen m.m.

Transportör.

Genom oss får du som transportör en stabil och innovativ partner och tillsammans arbetar vi för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att bli en ännu bättre leverantör av transporter till dina kunder. Tillsammans strävar vi efter långsiktiga och hållbara affärsrelationer.

Transportköpare.

Som transportköpare ska du vara trygg med dina transporter. Via vårt TA-system skapas tydlighet och transparens för dina transportköp. Det stärker din relation till transportören och skapar insikt och förståelse om dina logistikflöden så de kan optimeras och generera besparingar.

Retursystem för både standardemballage och specialemballage.

Med vårt unika retursystem för både standardiserat emballage och emballage med specialmått sätter vi en helt ny standard för våra kunders emballagehantering. Det minskar emballagekostnader och miljöpåverkan drastiskt för dig som kund, samtidigt som det öppnar upp för fler möjligheter och vad vi kan åstadkomma i ett större perspektiv. Vi vet att det sätt vi väljer att hantera emballage på har en stor effekt på det vi sparar. Även om det sker i inkrementella små steg byggs det upp när man tänker på hur mycket lastpallar och emballage som flödas dag ut och dag in 365 dagar om året, runt om i hela världen.