Ett fokus på hållbarhet som sitter i vårt DNA.

Hållbarhet är grunden till vår cirkulära affärsmodell och vårt sätt att driva företag … och det vill vi föra vidare!

Logvio tar sitt ansvar för en hållbar utveckling

Hållbara företag handlar om att bedriva en lönsam verksamhet som inte skadar klimat och miljö och tar ansvar i samhället. Det är så vi ska driva vårt företag för att göra hållbara affärer som attraherar personal, kunder och partners. Vi ser det som en stor konkurrensfördel för både oss och våra kunder att våra lösningar bidrar till hållbar utveckling och ger ett grönare avtryck.

När du går till butiken och handlar ekologiska varor får du allt som oftast betala mer för just de varorna. Det är precis så det INTE fungerar med vårt retursystem för emballage, här sparar du istället pengar genom ett klimartsmart val.

Vårt bidrag till globala målen.

Branschen har länge utnyttjat jordens resurser på ett felaktigt sätt. Därför har vi, med de globala målen i Agenda 2030 som grund, utvecklat vår affärsidé som ska bidra till omställningen för en hållbar utveckling.

På Logvio vill vi intensifiera utvecklingen av branschspecifika tekniska lösningar för en effektivare resursanvändning som förändrar och förädlar synen på emballage och logistik och dess hantering.

Jämställdhet och mångfald.

Logvio ska bidra till en jämställd samhällsutveckling där kvinnor och män har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet. Logvio ska alltid rekrytera den bästa kandidaten, oavsett ålder, kön och etnicitet. Företaget ska anstränga sig för att uppnå och bibehålla en positiv och fördomsfri arbetskultur inom organisationen samt vara objektiva och nytänkande i sina rekryteringsprocesser.