Versionsdatum: 17 mars 2021
Denna integritetspolicy beskriver hur Logvio AB tillsammans med våra partners (”Logvio”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt” eller ”våra”) samlar och hanterar information från våra kunder och andra individer (”du”) som använder vår webbplats, logvio.se, logvio.com, våra webbtjänster, våra webbappar och/eller någon annan av våra webbplatser, produkter eller tjänster som länkar till denna information. Som användare av våra tjänster förstår du att vi kommer samla in och använda din personliga informations som beskrivs i denna integritetspolicy. I vissa fall kan vi komma att behandla din personliga information enligt ett avtal med en tredjepartsorganisation. I dessa fall kan villkoren i det avtalet styra hur vi behandlar din personliga information. Om du tror att en tredjepartsorganisation har bett oss att behandla din personliga information för deras räkning, kontakta dem i första hand eftersom de kommer vara ansvariga för hur vi behandlar din information. Denna integritetspolicy gäller inte tredjepartswebbplatser, appar eller tjänster som är länkade till våra tjänster. Du bör således granska villkoren och policyerna för webbplatser, appar och tjänster från tredje part innan du klickar på några länkar. Logvios tjänster hjälper företag och dess användare att skapa, visa, distribuera, hantera, söka och spåra digital transport- och emballageinformation som stödjer deras logistikflöden. Delar av våra tjänster behöver samla in och registrera information om användare och enheter för att kunna levereras enligt beskrivning. Denna information inkluderar de personer som arbetar i, kommer i kontakt med, eller på annat vis berörs av tjänsterna i systemet. Vi rekommenderar att du läser denna integritetspolicy för att säkerställa att du är fullständigt informerad. Vill du komma åt ett visst avsnitt i denna policy, se listan nedan.
 1. Hur vi samlar personlig information
 2. Användning av personlig information
 3. Delning av personlig information
 4. Lagring av personlig information
 5. Dina val
 6. Barns integritet
 7. Dina integritetsrättigheter
 8. Hur vi skyddar din personliga information
 9. Ändringar av denna policy
 10. Hur du kontaktar oss
 11. Övrigt
1. Hur vi samlar personlig information
Du har valmöjligheten att besöka våra webbplatser, installera våra appar eller dela personlig information med oss. Men om du inte förser oss med viss personlig information kan du kanske inte använda vissa delar av våra tjänster. Om du till exempel väljer att inte antaga elektronisk signatur kommer du inte kunna underteckna vissa elektroniska dokument i vår tjänst. Se vilka rättigheter du kan ha under avsnitt 5 och 7 i denna integritetspolicy. Personlig information som vi samlar in om dig. Du ger oss personlig information om dig själv nu är du:
 • Registrerar eller loggar in på ditt konto
 • Granskar och undertecknar ett digitalt dokument
 • Skapar eller redigerar din användarprofil
 • Kontaktar kundsupport
 • Skannar QR-koder och streckkoder tillhörande våra system
 • Lämnar kommentarer och feedback på våra webbplatser och i våra system
Du ger oss även personlig information om andra när du använder delar av våra tjänster, till exempel när du:
 • Skapar och skickar digital sändningsinformation, till exempel kontakt/- och referensuppgifter till digital fraktinformation
 • Laddar upp filer och dokument, innehållande signaturer och personuppgifter till våra system
 • Lägger till andra användare i en organisations konto
 • Hänvisar till kollegor och vänner
 • Lämnar kommentarer
Ditt primära val för denna typ av information är att inte tillhandahålla den, till exempel genom att inte skapa en profil eller inte signera digitala dokument. För andra val du kan ha, se avsnitt 5 i denna integritetspolicy. Exempel på kategorierna av personlig information du tillhandahåller är:
 • Identifierare: namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, eller elektronisk signatur
 • Kommersiell information: faktureringsinformation, köpta produkter, tjänster eller funktioner
 • Geolokalisering: fysisk plats
Personlig information vi samlar in automatiskt. Vi samlar automatiskt in personlig information från dig och dina enheter när du använder våra tjänster, även när du besöker våra webbplatser eller appar utan att logga in. För val du kan ha om vilken information vi automatiskt samlar in, se avsnitt 5 i denna integritetspolicy. Kategorierna av personlig information vi samlar in inkluderar:
 • Enhets-, användningsinformation och transaktionsdata. Vi samlar in personlig information om hur du använder våra tjänster och datorer eller andra enheter, såsom mobiltelefoner eller surfplattor, som du använder för att komma åt våra tjänster. Några exempel inkluderar:
  • IP-adress
  • Exakt information om geolokalisering som du tillåter våra tjänster och appar att komma åt (vanligtvis från din mobila enhet)
  • Unika enhetsidentifierare och enhetsattribut, som operativsystem och webbläsartyp
  • Användningsdata, såsom: webbloggdata, hänvisnings- och utgångssidor och webbadresser, plattformstyp, antal klick, domännamn, målsidor, sidor och visat innehåll och sidornas ordning, hur mycket tid som används på vissa sidor, datum och tid då du använde våra tjänster, frekvensen för din användning av våra tjänster, felloggar och annan liknande information
  • Transaktionsdata, såsom namn och e-postadresser för parter till en transaktion, historik över handlingar som individer vidtar en transaktion (t.ex. signering, aktiveringsfunktioner) och personlig information om dessa individer eller deras enheter, t.ex. namn, e-postadress, IP-adress och autentiseringsmetoder
 • Cookies och relaterad teknik. Vi använder cookies, som är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ner på din enhet, eller relaterad teknik, såsom lokalt delade objekt och spårningspixlar för att lagra eller samla information. För ytterligare information om cookies och relaterad teknik, inklusive information om hur du väljer bort, vänligen se vår Cookie Information (https://logvio.se/cookie-information).
Information vi samlar in från andra källor. Vi kan samla in personlig information om dig från andra, till exempel:
 • Källor från tredje part. Exempel på tredjepartskällor inkluderar marknadsförare, partners, forskare, dotterbolag (som företag som är gemensamt ägda eller kontrollerade av Logvio), tjänsteleverantörer och andra där de lagligen har rätt att dela din personliga information med oss. Till exempel, om du registrerar dig för våra tjänster på en annan webbplats kan webbplatsen tillhandahålla din personliga information till oss.
 • Andra kunder. Andra kunder kan ge oss din personliga information. Om en kund till exempel vill att du ska signera ett digitalt fraktdokument i våra tjänster, kommer han eller hon komma att ge oss din e-postadress, telefonnummer och namn.
 • Kombinera personlig information från olika källor. Vi kan kombinera den personliga informationen vi får från andra källor med personlig information som vi samlar in från dig (eller din enhet) och använda den enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.
Personlig information som vi samlar in och bearbetar för kunderna. När våra företagskunder använder vissa tjänster bearbetar och lagrar vi i allmänhet viss personlig information för deras räkning som databehandlare. Till exempel, i Logvio Driver App när en kund kräver en digital kvittens för en sändning, fungerar vi som databehandlare och behandlar informationen för kundens räkning och i enlighet med deras instruktioner. I sådana fall är kunden personuppgiftsansvarig och ansvarar för de flesta aspekterna av behandlingen av den personliga informationen. Om du har några frågor eller funderingar kring hur personlig information behandlas i dessa fall, inklusive hur du utövar dina rättigheter som registrerad, bör du kontakta kunden (antingen din arbetsgivare, uppdragsgivare eller den transportör som begär din underskrift). Om vi får några begäranden om rättigheter angående fall där vi agerar som databehandlare vidarebefordrar vi din fråga till relevant kund. Vi samlar in din personliga information för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och för att stödja reklam och marknadsföring. Se avsnitt 2 Användning av personlig information för ytterligare information. Vi kan dela din personliga information med tredje part enligt avsnitt 3 Delning av personlig information.
2. Användning av personlig information
I allmänhet samlar vi in, använder, lagrar och behandlar din personliga information för att tillhandahålla våra tjänster, för att vidareutveckla och förbättra dem, för att utveckla nya tjänster och för att marknadsföra vårt företag och dess produkter och tjänster. Här är några exempel på hur vi använder den personliga informationen vi behandlar:
 • Förse dig med de tjänster och produkter du begär
 • Skapa ditt konto och hantera din relation med oss
 • Skicka dig register över vårt förhållande, inklusive för inköp eller andra evenemang
Andra användningsområden. Vi kan kombinera den personliga informationen som vi samlar in (”aggregerad”) eller ta bort personuppgifter (”avidentifiera”) för att begränsa eller förhindra identifiering av en viss användare eller enhet för att hjälpa till med mål som forskning och marknadsföring. När sådan information har sammanställts och anonymiserats så att den inte längre betraktas som personlig information enligt dataskyddslagstiftningen gäller inte detta sekretessmeddelande. Laglig grund för behandling av din personliga information. Om europeisk dataskyddslagstiftning gäller och där Logvio fungerar som personuppgiftsansvarig beror vår lagliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy på den personliga informationen i fråga och det specifika sammanhang inom vilket vi samlar in eller använder den. Vi samlar normalt in eller använder personlig information från dig eller andra endast om vi har ditt samtycke till det, där vi behöver den personliga informationen för att fullgöra ett avtal med dig, eller där behandlingen ligger i våra legitima intressen och inte åsidosätts av ditt dataskydd. grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi ha en rättslig skyldighet att samla in eller behålla personlig information eller kan behöva den personliga informationen för att skydda dina livsviktiga eller andra personers intressen. Till exempel när vi:
 • Använd personlig information för att skapa och hantera ett konto, vi gör det för att förse dig med relevanta tjänster och utföra vårt kontrakt med dig
 • Samla in och registrera data i samband med användning av ett digitalt certifikat eller digital signatur, det är för att följa reglerna
 • Använd namn och e-postadresser för marknadsföringsändamål, vi gör det med ditt samtycke (som du kan återkalla när som helst) eller om det är tillåtet enligt tillämplig lag, på grundval av våra legitima intressen
 • Samla in användningsdata och analysera den för att förbättra våra tjänster eller säkerställa säkerheten på våra webbplatser, till exempel, vi gör det baserat på vårt legitima intresse av att skydda och förbättra våra tjänster
Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den lagliga grunden för vilken vi samlar in och använder din personliga information, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 10 i denna integritetspolicy. Observera att i situationer där Logvio fungerar som processor är det vår kund som bestämmer lämplig rättslig grund och frågor ska riktas till dem.
3. Delning av personlig information
Vi hyr, säljer eller delar inte din personliga information med tredje part förutom enligt vad som anges i denna sekretesspolicy. Vi avslöjar heller inte din personliga information på något sätt som kan anses vara en försäljning enligt tillämplig lag. Vi delar personlig information enligt följande:
 • Tjänsteleverantörer. Vi delar din personliga information med andra företag som vi använder för att stödja våra tjänster. Dessa företag tillhandahåller tjänster som reklam, autentiseringssystem, fakturering och kundsupport. Vi har avtal med våra tjänsteleverantörer som behandlar skydd och korrekt användning av din personliga information
 • Dotterbolag. Vi kan dela din personliga information med andra företag under gemensamt ägande eller kontroll med Logvio. Dessa företag använder din personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy
 • Marknadsföringspartners. Vi kan dela din personliga information med sponsorer för evenemang, webbseminarier eller tävlingar som du registrerar dig för, eller andra parter som vi kan delta i gemensamma marknadsföringsaktiviteter med
 • Offentliga myndigheter eller myndigheter. Vi kan dela din personliga information för att följa tillämplig lag eller för att svara på rättsliga förfaranden (som stämning) endast där vi är lagligt tvingade att göra det. Vi kan också dela din personliga information när det finns hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot denna sekretesspolicy eller andra avtal eller för att skydda tredje parts juridiska rättigheter, inklusive våra anställda, användare eller allmänheten
 • Affärstransaktion. Vi kan dela din personliga information under en företagstransaktion som en sammanslagning eller försäljning av våra tillgångar, eller som en del av företagsbesiktning för sådana planerade transaktioner. Om en företagsaffär inträffar kommer vi att meddela alla ändringar i kontrollen av din personliga information samt val du kan ha
 • Samtycke. Vi kan dela din personliga information på andra sätt om du har bett oss att göra det eller har gett ditt samtycke. Till exempel, med ditt samtycke, lägger vi in användarrecensioner som kan identifiera dig
Din personliga information kan också delas enligt beskrivningen nedan:
 • Andra Logvio-användare. När du tillåter andra att komma åt, använda eller redigera innehåll i ditt konto delar vi innehållet med dem. Om du till exempel tilldelar en användare ett användarkonto gör vi innehåll i tjänsten tillgängligt för dem
 • Allmän information
  • Användargenererat innehåll. När du lämnar kommenterar och information på våra webbplatser och i våra tjänster kan denna information också läsas, samlas in och användas av andra
  • Profilinformation. När du skapar en Logvio-profil kan andra Logvio-användare se din profilinformation. Om du vill göra denna information privat, besök dina kontoinställningar
 • Din arbetsgivare eller organisation. När du skapar ett konto eller en användarroll med en e-postadress tilldelad dig som anställd, entreprenör eller medlem i en organisation, till exempel dittnamn@dinarbetsgivare.se eller dittnamn@nonprofit.org, kan den organisationen (om det är en Logvio-kund med vissa funktioner) hitta ditt konto och vidta vissa åtgärder som kan påverka ditt konto
4. Lagring av personlig information
Vi behåller inte din personliga information längre än nödvändigt för de ändamål för vilka den behandlas. Hur lång tid vi lagrar personlig information beror på syftet för vilket vi samlade in och använder den och / eller som krävs för att följa tillämpliga lagar som anges i vår policy för datalagring och standarder för informationshantering. Om det finns tekniska begränsningar som förhindrar radering eller anonymisering, skyddar vi personlig information och begränsar aktiv användning av den. Se avsnitt 5 för dina val om lagring av din personliga information.
5. Dina val
Detta avsnitt beskriver flera av de åtgärder du kan vidta för att ändra eller begränsa insamlingen eller användningen av din personliga information.
 • Profil. Du måste inte fylla i en profil. Om du gör det kan du komma åt och granska denna personliga information. Om någon personlig information är felaktig eller ofullständig kan du göra ändringar i dina kontoinställningar
 • Marknadsföringsmeddelanden. Du kan välja bort marknadsföringsmeddelanden via e-post som vi skickar. Du kan välja bort dessa meddelanden genom att klicka på länken ”avbeställa” i e-postmeddelandet eller avregistrera dig här (https://logvio.se/avbestall). Observera att vi kan skicka ett meddelande till dig för att bekräfta att du vill välja bort det. Om du är en registrerad användare av våra tjänster, eller om du har aktiva tjänster hos oss, kan vi fortsätta att skicka sändnings- eller informationsmeddelanden (t.ex. aviseringar eller kontomeddelanden) efter att du har valt bort marknadsföringsmeddelanden. Om du vill att ditt telefonnummer ska läggas till i vår interna lista för att inte ringa för att välja bort telemarketingmeddelanden, vänligen kontakta oss på privacy@logvio.se. Ange ditt förnamn, efternamn, företag och telefonnummer. Du kan också meddela oss under ett telefonsamtal att du inte vill bli uppringd igen för telemarknadsändamål.
 • Kakor och annan relaterad teknik. Du kan avvisa cookies via din webbläsares inställningar eller via medgivanden under inställningar i ditt Logvio-konto och andra metoder som beskrivs i vår Cookie Information (https://logvio.se/cookie-information). Men om du avvisar cookies är det inte säkert att du kan använda vissa delar av våra tjänster.
 • Enhets- och användningsinformation. Om du inte vill att vi ska se din enhetsplats kan du stänga av platsdelning på din enhet, ändra enhetens integritetsinställningar eller avvisa att dela plats i din webbläsare.
 • Ta bort ditt konto. Om du vill ta bort ditt konto, logga in på ditt konto och gå till inställningar. För mer information gå till (https://logvio.se/ta-bort-konto).
 • Klagomål. Vi åtar oss att lösa giltiga klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av din personliga information. För frågor eller klagomål angående vår dataanvändningspraxis eller integritetspolicy, vänligen kontakta oss på privacy@logvio.se.
6. Barns integritet
Vi samlar inte medvetet in eller ber om personlig information från personer under 18 år då våra tjänster inte är avsedda för dem. Vi tar bort personlig information om vi få reda på att dessa tillhör en person som är yngre än 18 år utan verifierat samtycke från föräldrar. Kontakta oss på privacy@logvio.se om du tror att vi kan ha personlig information från eller om en person som är mindre än 18 år och bör tas bort från vårt system.
7. Dina integritetsrättigheter
Du kan ha vissa rättigheter relaterade till din personliga information, med förbehåll för lokala dataskyddslagar. Dessa rättigheter inkluderar:
 • Du kan när som helst komma åt och granska personlig information som är kopplad till ditt konto genom att gå till (https://logvio.se/installningar/hantera-din-identitet) . Du kan också begära följande information: hur vi samlar in och använder din personliga information och varför; vilka kategorier av personlig information som är inblandade, kategorierna av mottagare av din personliga information; hur vi fick din personliga information och dess källa; vårt affärsändamål för att använda din personliga information; och hur länge vi använder eller lagrar din personliga information eller hur vi bestämmer relevanta lagringsperioder.
 • Du har rätt att korrigera felaktig personlig information om dig.
 • I vissa situationer kan du be att vi tar bort / raderar eller slutar använda din personliga information (och invänder mot att använda din personliga information) eller exporterar din personliga information till en annan leverantör.
 • Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information har du rätt att avvisa samtycke och / eller om det tillhandahålls, att dra tillbaka samtycket när som helst. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen innan ditt samtycke dras tillbaka. När som helst kan du begära att vi slutar använda din personliga information för direkt marknadsföringsändamål. Se avsnitt 5 i vår integritetspolicy för mer information om dina val.
 • Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål har du rätt att när som helst ställa frågor eller klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.
Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet. Om du har ett konto hos oss kan vi verifiera dig genom din inloggning på ditt konto. Om du inte har ett konto hos oss kan vi kräva att du tillhandahåller ytterligare information som vi kan tillfredsställa din identitet från. Viss personlig information kan undantas från sådana begäranden enligt tillämplig lag. Vi behöver vissa typer av personlig information så att vi kan tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Om du ber oss att radera det kanske du inte längre kan komma åt eller använda våra tjänster och produkter. Kontakta oss på privacy@logvio.se om du vill utöva dessa rättigheter. Överföringar till USA och tredje land. Vi kan överföra din personliga information utanför din jurisdiktion för vidare behandling. Överföringar utanför Logvios verksmahets sfär görs endast till organisationer som går med på att följa dataskyddslagstiftningen.
8. Hur vi skyddar din personliga information
För att skydda din personliga information använder vi elektroniska, fysiska och hanteringsverktyg. Vi använder dessa verktyg baserat på känsligheten för den personliga informationen vi samlar in, använder och lagrar, och det nuvarande tekniska tillståndet. Vi skyddar din personliga information genom tekniska och organisatoriska rutiner och säkerhetsåtgärder för att minimera risker förknippade med dataförlust, missbruk, obehörig åtkomst och obehörig avslöjande och ändring.
9. Ändringar av denna policy
Vi kan ändra denna sekretesspolicy för att återspegla ändringar i lagen, våra företag, våra tjänster, vår datainsamlingsanvändning och metoder eller tekniska framsteg. Vår användning av den personliga informationen vi samlar in är föremål för den integritetspolicy som gäller vid den tidpunkt då sådan personlig information används. Beroende på typen av ändring kan vi meddela dig om ändringen genom information på den här sidan, lägga till en notis på våra webbplatser eller via e-post.
10. Hur du kontaktar oss
För frågor eller klagomål angående vår användning av din personliga information eller integritetspolicy, vänligen kontakta oss på privacy@logvio.se.
11. Övrigt
Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy vid ändringar av lagen, vår organisation, våra tjänster, vår användning av datainsamling och praxis eller tekniska framsteg. Ändringar av vår integritetspolicy meddelas genom information på vår webbplats, (https://logvio.se) och/eller via e-post.
Gäller från
Denna integritetspolicy gäller från: 2021-01-18